You are Redirecting to our BRAND NEW WEBSITE...

Recruitment

Sr No.

Subject

Date

1

सन २०१७ पोलीस भरती नियुक्ती आदेश

11-07-2017

1

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस भरती 2017 जाहीरात

24-02-2017

2

दिनांक 22-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

22-03-2017

3

दिनांक 23-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

23-03-2017

4

दिनांक 24-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

24-03-2017

5

दिनांक 25-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

25-03-2017

6

दिनांक 27-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

27-03-2017

7

दिनांक 29-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

29-03-2017

8

दिनांक 30-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

30-03-2017

9

दिनांक 31-03-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

31-03-2017

10

दिनांक 01-04-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

01-04-2017

11

दिनांक 03-04-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 शारीरिक मोजमाप व मैदानी चाचणीचे गुणपत्रक

03-04-2017

11

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 मधील लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

04-04-2017

12

दि.07/04/2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 वाद्य चाचणीचे गुणपत्रक

09-04-2017

13

दिनांक 09-04-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका (Answer Key)

09-04-2017

14

दिनांक 09-04-2017 रोजी घेण्यात आलेल्या रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2017 लेखी परीक्षेचे गुणपत्रक

09-04-2017

15

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2017 तात्पुरती निवड यादी

13-04-2017

15

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस शिपाई भरती 2017 निवड यादी

29-04-2017

Heading

“ लोकाभिमुख पारदर्शक कार्यसंस्कृती निमार्ण करणे ”Contacts

  ratnagiripolice.gov.in
  02352 – 225 077
  02352 – 271 258

Keep in Touch